Specjaliści

W skład zespołu sprawującego opiekę nad dziećmi wchodzą również specjaliści z dziedzin psychologii i logopedii, a także nauczyciele wspomagający, terapeuci pedagogiczni, rehabilitantka, terapeuta integracji sensorycznej i terapeuta ręki.
 
Psycholog - mgr Karolina Bucholc, obserwuje dzieci w grupie, współpracuje i wspiera nauczycieli oraz rodziców udzielając im wskazówek i porad. Opracowuje program warsztatów psychologicznych dla dzieci, uczących dobrej komunikacji i twórczego myślenia. Prowadzi spotkania warsztatowe dla nauczycieli i dla zainteresowanych rodziców.
 
Logopeda - mgr Aneta Suchecka, mgr Lucyna Owczarek, organizuje indywidualną terapię logopedyczną, podczas której prowadzi zabawy i ćwiczenia wspierające pawidłowy rozwój mowy dziecka.
 
Nauczyciele wspomagający/terapia pedagogiczna - mgr Iwona Bednarowicz, mgr Bogdan Łaciński, mgr Katarzyna Pietrucha, mgr Paulina Pisarek współorganizują kształcenie integracyjne w przydzielonym oddziale oraz podejmują zadania związane z realizacją podstawowych funkcji przedszkola: opiekuńczej,  wychowawczej i dydaktycznej. Podczas zajęć z terapii pedagogicznej stymulują, usprawniają rozwój funkcji psychomotorycznych dzieci, wyrównuja braki, eliminują niepowodzenia szkolne, dostrzegają uzdolnienia. 

 
Rehabilitant, fizjoterapeuta - mgr Joanna Kacperska, rehabilitacja osób niepełnosprawnych według zaleceń lekarza.
 
Integracja sensoryczna - mgr Joanna Kacperska, głównym zadaniem SI jest dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, głównie przedsionkowych, dotykowych i proprioceptywnych w taki sposób, aby dziecko odpowiedziało reakcją (czynnością) poprawiającą integrację tych bodźców. Ćwiczenia sprawiają, że poprawia się koordynacja wzrokowo – ruchowa, sprawność manualna, orientacja w schemacie ciała i percepcja wzrokowo – przestrzenna. Dzieci zaczynają lepiej skupiać uwagę, rozwija się ich samodzielność, poczucie pewności siebie i własnej wartości. Terapia integracji sensorycznej prowadzona jest w formie zabawowej. Odbywa się w sali wyposażonej w odpowiedni sprzęt.
 
Terapia ręki - mgr Małgorzata Wielądek, oligofrenopedagog, terapia ręki to program stworzony w odpowiedzi na potrzebę usprawniania małej motoryki czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Mechanizm działania ręki jest bardzo skomplikowany i uzależniony od sprawnego funkcjonowania poszczególnych jej elementów będących w ścisłym związku z układem nerwowym. Ręka odpowiedzialna jest za wiele procesów. Początkowo bierze udział w poznawaniu świata, pomaga w lokomocji, a w dalszym rozwoju wykonuje bardzo precyzyjne i skomplikowane ruchy decydujące o prawidłowym funkcjonowaniu człowieka w społeczeństwie. Wszystkie te aspekty pokazują dlaczego jej prawidłowe działanie jest tak ważne.  Terapia ręki ma na celu zaangażowanie całej kończyny górnej w wykonywanie różnorodnych zadań poprawiających jej funkcjonowanie i doskonalenie ruchów precyzyjnych.
 
Dzięki stałej współpracy specjalistów z nauczycielami, zapewniamy dzieciom najwyższą jakość opieki.

Kontakt

Przedszkole nr 95
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawa


tel: 22 679 08 08

e-mail:
p95@edu.um.warszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.