Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https:// www.p95.przedszkola.net.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-10

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Deklaracje sporządzono dnia: 2020-09-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kosior, e-mail p95@edu.um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 679-08-08.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności   cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Trockiej i T. Korzona

Dojścia piesze od ulicy Trockiej oraz T. Korzona. Stacja metra bezpośrednio przy ulicy Trockiej i Pratulińskiej. Przejścia dla pieszych od ul. Trockiej i Pratulińskiej posiadają sygnalizację dźwiękową, przejście dla pieszych od ul. Samarytanki, Trockiej i T. Korzona nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Wileński znajduje się w odległości ok. 3000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra-Metro Trocka (400m) oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m: Metro Trocka (kierunek: Czarna Struga: nr 140, Rembertów-Strzelnica: nr 199, CH Targówek: nr 212, Maczka: nr 245, PKP Zacisze-Wilno: nr 256, Lewinów: nr 262, Pustelnik: nr 340, OS, Victoria: nr 738), oraz 500 m (kierunek: Dworzec Wschodni: nr 120, Dworzec Centralny: nr 160, Metro Targówek Mieszkaniowy: nr 269, Metro Targówek Mieszkaniowy: nr 527)

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu od strony ulicy T. Korzona w odległości kliku metrów od placówki.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

Wejście do budynku i strefa obsługi

Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie ma siedzibę przy ul. Korzona 2. Wejście do Przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony Trockiej – jest wyposażone w furtkę z elektrozamkiem oraz drzwi jednoskrzydłowe przedszkolne i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Budynek parterowy, bez schodów i wind.

Korytarze na parterze prowadzą do gabinetów dyrektora, kierownika gospodarczego, logopedy, psychologa, rehabilitanta nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W szatni jest osoba , która pokieruje i udzieli niezbędnych informacji. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Przy przedszkolu znajdują się miejsca parkingowe. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

Aplikacje mobilne

Przedszkole nie posiada aplikacji mobilnych.


 

Kontakt

Przedszkole nr 95
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawa


tel: 22 679 08 08

e-mail:
p95@edu.um.warszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.