Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p95.przedszkola.net.pl/

Data publikacji strony 2013-04-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Spełnia wymogi WCAG2.0

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych ( poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
 • zdjęcia nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 • brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 
Wyłączenia:
 • część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • administratorzy i redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-06-01.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Beata Kosior, e-mail: p95@edu.um.warszawa.pl. Numer telefonu: 22 679-08-08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu
 
Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Trockiej i T. Korzona
 
Dojścia piesze od ulicy Trockiej oraz T. Korzona. Stacja metra bezpośrednio przy ulicy Trockiej i Pratulińskiej. Przejścia dla pieszych od ul. Trockiej i Pratulińskiej posiadają sygnalizację dźwiękową, przejście dla pieszych od ul. Samarytanki, Trockiej i T. Korzona nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów.
 
Najbliższa stacja PKP Dworzec Wileński znajduje się w odległości ok. 3000 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra-Metro Trocka (400m) oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.
 
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 350 m: Metro Trocka (kierunek: Czarna Struga: nr 140, Rembertów-Strzelnica: nr 199, CH Targówek: nr 212, Maczka: nr 245, PKP Zacisze-Wilno: nr 256, Lewinów: nr 262, Pustelnik: nr 340, OS, Victoria: nr 738), oraz 500 m (kierunek: Dworzec Wschodni: nr 120, Dworzec Centralny: nr 160, Metro Targówek Mieszkaniowy: nr 269, Metro Targówek Mieszkaniowy: nr 527)
 
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parkingu od strony ulicy T. Korzona w odległości kliku metrów od placówki.
 
Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/
 
Wejście do budynku i strefa obsługi
 
Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Maciusia I w Warszawie ma siedzibę przy ul. Korzona 2. Wejście do Przedszkola jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony Trockiej – jest wyposażone w furtkę z elektrozamkiem oraz drzwi jednoskrzydłowe przedszkolne i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Budynek parterowy, bez schodów i wind.
 
Korytarze na parterze prowadzą do gabinetów dyrektora, kierownika gospodarczego, logopedy, psychologa, rehabilitanta nie są wydzielone drzwiami i umożliwiają wyminięcie się 2 osób. W szatni jest osoba , która pokieruje i udzieli niezbędnych informacji. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.
 
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.
 
Przy przedszkolu znajdują się miejsca parkingowe. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego na miejscu ani online.

 

Aplikacje mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych.

Kontakt

Przedszkole nr 95
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawa


tel: 22 679 08 08

e-mail:
p95@edu.um.warszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.