BIP

 

Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej

Strona internetowa Przedszkola nr 95 w Biuletynie Informacji Publicznej:
Link do strony

 

Adres:

Przedszkole nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I,
ul. Korzona 2, 03-571 Warszawa

Kontakt (telefon/fax):

22 679 08 08 Dyrektor Przedszkola mgr Katarzyna Siwik
22 679 08 08 (wew. 12) Kierownik gospodarczy mgr Anna Koterwa
22 679 08 08 (wew. 11) Sekretariat 

E-mail:

p95@edu.um.warszawa.pl

Godziny pracy przedszkola:

7.00- 17.30

Organy współpracujące:

Biuro Edukacji Urzędu m. st. Warszawy
ul. L. Kruczkowskiego 2,  Warszawa
22 443 35 11  -  SEKRETARIAT

Wydział Edukacji i Wychowania dla dzielnicy Targówek
ul. Kondratowicza 20,  Warszawa
22 33 89 315  -  SEKRETARIAT

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 13
ul. Odrowąża 23,  Warszawa
22 811 05 22, 022 811 26 46

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Chodecka 2,  Warszawa    -   telefon: 22 675 19 80
ul. Stojanowska 12/14,  Warszawa   -   telefon: (22) 679 51 57, 679 61 28, 679 25 68

Organ Nadzoru pedagogicznego

Mazowiecki Kurator Oświaty
Kuratorium Oświaty w Warszawie
Aleje Jerozolimskie 32

Zasady funkcjonowania przedszkola

Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 2020 poz. 910, Dz. U. 2021 poz. 1082) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy. Zasady funkcjonowania przedszkola określa Statut, zawierający cele i zadania działalności przedszkola, z uwzględnieniem podziału zadań pomiędzy poszczególnymi organami.

Przedszkole jest czynne od 7.00 do 17.30 w dni robocze. Godziny pracy przedszkola ustala się w każdym roku szkolnym z uwzględnieniem potrzeb rodziców.

Pobyt dziecka w przedszkolu jest bezpłatny - uchwała nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy (Dz. U. 2017 poz. 5154). Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

Dzieci, na wniosek rodziców, mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, których częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w Ustawie o finansach publicznych. Podstawą gospodarki finansowej jest „Plan dochodów i wydatków” na dany rok kalendarzowy.


Przedmiot działalności

Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy Prawo Oświatowe oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Przedszkole pełni funkcję opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną wobec dzieci 3-6 lat.


Struktura własnościowa i majątek

Właściciel podmiotu - m. st. Warszawa

 
Sposoby załatwiania spraw

Dyrektor godziny pracy 8.00 - 16.00
Kierownik gospodarczy godziny pracy 8.00-16.00
Sekretariat godziny pracy 8:00-16.00

 

STATUT PRZEDSZKOLA

Statut Przedszkola nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi z dnia 01.09.2020 r. - plik do pobrania 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole nr 95
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawa


tel: 22 679 08 08

e-mail:
p95@edu.um.warszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.