Programy i projekty


"Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym
drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz
odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć
lub tylko zakreślić i własną wypełnić treścią."
 
Janusz Korczak - "Jak kochać dziecko"

 


   Program wychowawczo- dydaktyczny Przedszkola nr 95 z Oddziałami Integracyjnymi zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka: intelektualny, fizyczny, społeczny i twórczy.

I. Program wychowania przedszkolnego, który obowiązuje w naszym przedszkolu w roku 2017/2018 : „Nasze przedszkole” Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba-Żabińskiej wyd. MAC (informacje na www.men.gov.pl).

Opis programu: dzieci poznają świat poprzez zabawę oraz sytuacje edukacyjne, w których są czynnymi odkrywcami (doświadczają, eksperymentują, uczą się rzeczy nowych i wykorzystują swoją wiedzę w praktyce). Punktem wyjściowym uczyniono aktywność dziecka, we wszystkich możliwych jej formach, której właściwością jest działanie zmierzające do poznania samego siebie, własnych możliwości, otoczenia społeczno-przyrodniczego, relacji z innymi, ale przede wszystkim dążenia do wzrastającej samodzielności, a w konsekwencji do samostanowienia zgodnego z osobistymi potrzebami, dążeniami, aspiracjami. Przejście z tak ogólnie rozumianego podejścia humanistycznego do transgresyjnego podejmowania aktywności oznacza przyzwolenie dziecku na wykraczanie poza ustalone kanony postępowania, co w prezentowanym programie zaznaczono w hasłach mówiących o swobodzie wyborów, poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań, podejmowaniu czynności niekonwencjonalnych, ustalaniu wewnętrznych motywów działania. W związku z rozumieniem rozwoju dziecka nie tylko jako poznawania siebie i działania w otoczeniu, ale także jako permanentne dążenie do czegoś więcej, program Nasze przedszkole, zakłada pełną elastyczność w toku wykorzystywania go w pracy pedagogicznej. W założeniach programu w działania pedagogiczne na rzecz pomagania dzieciom w rozwoju zaangażowani powinni być, oprócz nauczycieli i personelu przedszkola, także rodzice, których wiedza o dziecku, preferowany system wartości oraz światopogląd powinny być elementami wspólnych uzgodnień i podejmowanych decyzji względem dbałości o losy podopiecznych.


 
II. "Dzięcięca matematyka" -
Edyta Gruszczyk- Kolczyńska, Ewa Zielińska
 
Cele realizowane przy realizacji tej metody:
-   Indywidualizacja procesu edukacji matematycznej (rozwijanie uzdolnień,przyspieszanie tempa rozwoju dzieci lub wyrównywanie  deficytów rozwojowych).
-   Dostosowanie do rzeczywistych możliwości dziecka.
-   Przygotowanie do sukcesów w nauce szkolnej.
 
O AUTORACH:
Prof. dr hab. EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA jest kierownikiem Katedry Wspomagania Rozwoju i Edukacji Dzieci w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Jest autorką wielu publikacji poświęconych niepowodzeniom szkolnym dzieci oraz skutecznych narzędzi diagnozowania dzieci z poważnymi zaburzeniami rozwojowymi. Od wielu lat wprowadza swój autorski program wspomagania rozwoju dzieci i ich uzdolnień matematycznych w przedszkolach eksperymentalnych na terenie całej Polski. We współpracy z Ewą Zielińską opublikowała cykl książek pt. „Dziecięca matematyka”, poświęconych m.in. edukacji matematycznej dzieci.

 
 
III. Autorski program wychowawczy
 
Program wprowadzający zasady regulujące zachowanie dzieci w grupie

 
oraz
 
PROJEKTY/ PROGRAMY
naszych nauczycielek:

 
1.
Program wychowawczo-profilaktyczny placówki

2. Program adaptacyjny

3. "Nasz kraj i Europa"- program edukacji patriotycznej i europejskiej

4. "Muzyka otwiera nam świat" - program edukacji muzycznej

5. "Komputerowy Dwór Króla Maciusia I" - projekt z zakresu edukacji informatycznej

6. "A gdy przyjdą chwile złe, powiedz o tym, nie martw się" -program edukacji emocjonalnej

7. "Logopedyczne grymasy" - program profilaktyki logopedycznej

8. "Z kulturą na Ty" - program edukacji kulturalnej

9. "Zdrowy przedszkolak" - program edukacji zdrowotnej

10. "Z przyrodą za pan brat. Zabawy badawcze" - program edukacji ekologicznej

11. Program zajęć wspierających rozwój aktywności twórczej poprzez działalność plastyczną z elementami sensoplastykiW przedszkolu realizowany jest także projekt
 
"Rozwijajmy skrzydła zabawa i edukacja bez barier"
 
w ramach którego na terenie placówki działają kluby:
 
- KLUB MAŁEGO KUCHARZA
- KLUB MAŁEGO ARTYSTY
- KLUB MAŁEGO INFORMATYKA
- KLUB PODRÓŻNIKA
-KLUB ODKRYWCY.

 

Kontakt

Przedszkole nr 95
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawa


tel: 22 679 08 08


e-mail:

p95@edu.um.warszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.