Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA
W PRZEDSZKOLU NR 95 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. KRÓLA MACIUSIA I
6:00 - 8:00 Przyprowadzanie dzieci do przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów).
Swobodne zabawy dzieci przy niewielkim udziale nauczyciele.
Zabawy wg pomysłów i zainteresowań dzieci.
Swobodne rozmowy, zabawy i działania w zespołach
8:00 - 8:30 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym.
Swobodne zabawy.
8:30 - 8:45 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne i czynności higieniczno – obsługowe. (przygotowanie do śniadania).
8:45 - 9:15 Śniadanie.
9:15 - 10:15 Zajęcia organizowane przez nauczyciela z całą grupą lub w zespołach, w przedszkolu lub poza nim - realizacja programu wychowania przedszkolnego uwzględniająca treści programowe, otwarte na pomysły i propozycje dzieci.
Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne.
10:15 - 10:45 Zabawy wg pomysłów dzieci wynikające z ich zainteresowań i potrzeb.
10:45 - 11:45 Zabawy na powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, wycieczki, spacery, prace społecznie użyteczne.
11:45 - 12:00 Czynności higieniczno – obsługowe (przygotowanie do obiadu).
12:00 - 12:30 Obiad.
12:30 - 14:00 Bajkoterapia, ćwiczenia relaksacyjne, czytanie literatatury dziecięcej, odpoczynek w grupach młodszych, zabawy tematyczne, zabawy swobodne wg zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne.
13:00- 15:30 Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu.
14:00 - 14:30 Czynności higieniczno-obsługowe (przygotowanie do podwieczorku).
14:30 - 15:00 Podwieczorek.
15:00 - 16:30 Zabawy ruchowe.
Zabawy swobodne, zabawy inspirowane zajęciami przedpołudniowymi lub wynikające z potrzeb, zainteresowań dzieci.
Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.
16:30 - 17:30 Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym.
Zabawy dowolne wg zainteresowań.
Czynności porządkowe w sali.
Rozchodzenie się dzieci do domu.
_______________  

 

Kontakt

Przedszkole nr 95
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawa


tel: 22 679 08 08


e-mail:

p95@edu.um.warszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.