INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT OD 1 LUTEGO 2017 R.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIANY WYSOKOŚCI OPŁAT OD

1 LUTEGO 2017 R.

Zgodnie z §2 Uchwały nr XXIX/1031/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy, ustalono, że:

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5 realizowane są w przedszkolu 6 godzin dziennie, tj. od 7.00 do 13.00

Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka w wieku do lat 5, w godzinach poza wymienionymi powyżej wynosi 1,00 złoty (godziny płatne: 6:00 – 7:00 i po godz. 13:00),

Przy czym jeśli dziecko korzysta ze świadczeń niepełną godzinę opłata ulega proporcjonalnemu obniżeniu

Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej realizowane są w przedszkolu w godzinach jego pracy.

Definicja dziecka w wieku 6 lat: dzieckiem 6 – letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat. Dziecko 6 - letnie to dziecko objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. W roku szkolnym 2017/2018 zwolnieniem z opłaty będą dzieci urodzone w 2011 roku i starsze.

Zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia udzielane przez przedszkole, określa § 4 ww. uchwały

Kontakt

Przedszkole nr 95
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Króla Maciusia I

ul. T. Korzona 2
03-571 Warszawa


tel: 22 679 08 08


e-mail:

p95@edu.um.warszawa.pl

 

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.